At være sammen med ham

Livet – til Jesu genkomst

Jesus fortæller os faktisk, at det er utrolig enkelt… Lige så enkelt som at kapitel 25 kommer efter kapitel 24.

I Matthæusevangliet kapitel 24 er disciplene optaget af spørgsmålet om verdens ende. Og Jesus folder ud…

Jesus sammenligner sit komme med den gang syndfloden kom, og han siger: “Sådan skal også menneskesønnens komme være. Da skal der være to mænd ude på marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn; den ene tages med, og den anden lades tilbage” (vers 39-41). Menneskesønnen kommer altså, hvor der er mænd og kvinder, som passer deres helt normale arbejdsliv.

Og Jesus fortsætter: “I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer” (vers 42).

Men så kommer kapitel 25 – og her fortæller Jesus os, hvad vi skal bruge tiden på. Det er tre ting – fortalt gennem tre lignelser.

  • Lignelsen om brudepigerne. Pointe: De skulle have lamper og olie i lamperne. I Bibelen er lys et et billede på Guds ord (fx Sl 119,105), olie er et billede på Helligånden (fx Zak 4,3-6).
  • Lignelsen om de betroede talenter. Pointe: Enhver skal bruge de talenter, som han har fået.
  • Lignelsen om verdensdommen. Pointe: Man skal gøre godt imod andre.

Så – vi ved ikke, hvornår Jesus kommer – men – til gengæld ved vi, hvad vi skal bruge tiden på, indtil han kommer. Vi skal være sammen med Jesus – igennem hans ord og ved hans Helligånd, som fylder vores liv. Det vil sige, at vi bruger tid sammen med Jesus, lærer ham bedre at kende, giver ham plads i vores liv.

Så skal vi bruge de evner, vi har fået. Og vi skal gøre godt imod andre. Når vi gør de to ting samtidig med, at vi er fyldt af ham – af hans ord og af hans ånd – ja, så er det alt sammen tjeneste for ham og vidnesbyrd om ham – så andre også kan lære ham at kende.

Og en dag – så kommer Jesus – imens vi er optaget af ham… og når man er optaget af ham – så er man klar til ham – den dag, han kommer!

2 kommentarer

  • Павел

    Guds velsignelse har vi med os ud i livet, dag ud og dag ind, som en hand, der holdes under os, som en usynlig stotte i ryggen, som en tryghed, vi skal turde hvile i, hvilket nogle gange er lettere sagt end gjort. Dog har vi altid muligheden for at bede til Ham, for pa den made at forsoge at fa Ham i tale. Kan vi ikke bede andre bonner, sa kan vi bede den bon, vi fik i dabsgave, nemlig Fadervor. Den bon, Jesus bad, da han blev spurgt om, hvordan vi skal bede. Den bon, der folger os hele livet og helt ind i doden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *