At modtage

Et vidne om Jesus

“Når Talsmanden kommer, om jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig.” Joh 15,26

Disciplene havde været sammen med Jesus i 3 ½ år. Hele tiden. Deres liv var blevet anderledes sammen med Jesus. Mættet på en anden måde. Fyldt af mening. En tjeneste for andre som gjorde forskel. Gud var så nær. Ja, Jesus selv var Gud.

Og Jesus lovede disciplene, at han ville fortsætte med at være dem nær… også selvom han ville være væk fysisk… Helligånden ville hele tiden vidne om ham.

Selvom Helligånden har været aktiv altid, så ville Jesus give dem Helligånden på en særlig måde til deres kommende tjeneste, som et vidnesbyrd om at Jesus var med dem stadigvæk.

Jesus havde sagt til dem, at de “skulle vente på det, som Faderen havde lovet – ‘om det har I hørt mig sige: Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage’.” (ApG 1,4-5)

Og på pinsedag da deres tjeneste for verden begyndte med Helligåndens stærke tilstedeværelse, sagde Peter: “Denne Jesus har Gud ladet opstå. Det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd og har fra Faderen fået Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt.” (ApG 2,32-33)

Helligånden vidner om Jesus. For dem og for os. Så at vi også hver eneste dag kan være Jesus nær – så vi ved, at han er i himlen ved Guds højre hånd – ligeså kærlig og omsorgsfuld, som hvis han også fysisk var lige ved siden af os…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *