Jesu liv

Oversigt over alle sange

På denne side:

  • Han vil ud og møde sin Gud
  • Jesus han mellem syndere

Node og tekst: Han vil ud og møde sin Gud

Personligt: Jeg synes, at Jesus er fantastisk som vores forbillede. Den måde han søgte sin far på, er den samme måde, som vi må søge Gud. Og – læg mærke til det kærlighedsforhold der er imellem dem.

Node og tekst: Jesus han mellem syndere

Personligt: Jeg er betaget af Jesu omsorg for alle dem omkring ham, imens han selv hænger der på korset. Hvilken kærlighed!

Tilbage til Gud