Når livet det er hårdt Gud

Node og tekst: Når livet det er hårdt Gud

Personligt: Når jeg får en melodi af Timon, så går jeg og lytter til den, lærer den at kende – og så ved jeg pludselig, hvad den skal handle om… Så melodien fortæller den samme historie som teksten: Gud åbenbarer sig for Jakob – og for dig – og så siger han: Jeg elsker dig!