Gud, her er jeg med sejrens glæde

Node og tekst: Gud, her er jeg med sejrens glæde

Personligt: Da jeg gik og lyttede til denne melodi, var jeg dybt betaget af den – og det er jeg stadig. Det blev til en sang om det, Gud giver den sejrende menighed i Åbenbaringen kapitel 2-3. Et vers for hver af de syv menigheder.