Bed – og bliv fyldt af Helligånden

Ja, Jesus siger, at Gud virkelig gerne vil fylde os med sin Ånd, når vi beder ham om det: “Hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham!” (Luk 11,13).

I Jesu eget liv ser jeg, at Jesus bad og overgav sig selv til Gud – og blev fyldt af Ånden.

Det skete ved Jesu dåb. Dåben, som symboliserede omvendelse – det havde Jesus ikke brug for, men han sagde til Johannes: “Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed” (Matt 3,15).

Og Paulus siger: “Eller ved I ikke, at alle vi, som er blev døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv” (Rom 6,3-4). For os betyder dåben, at vi slipper det gamle, vores eget, for at tage imod Guds vej og vilje i vores liv.

Og Jesus kom med lige præcis den indstilling til sin far, da han blev døbt. Jesus overgav sig til, at det altid måtte være hans fars vilje, der måtte ske i hans liv. Jesus lod sig døbe, fordi det var hans fars vilje. Jesus bad og overgav sig til sin far og til den tjeneste, Gud havde til ham – og Gud svarede ved at: “Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due” (Luk 3,22).

Jesus er også her et forbillede for os. Når vi kommer til Gud med ønsket om at dø fra vores eget og modtage hans, når vi i bøn overgiver os helt til hans vilje, så svarer Gud også os ved at fylde os med sin Ånd. Ved at lede os med sin Ånd.

Det er i overgivelse og bøn, at vi er parate til at modtage Guds Ånd.

Kom sådan til Gud – og Gud vil elske at gøre langt ud over, hvad du beder om eller forstår!

Skriv et svar