Jeg beder, mens jeg venter

Hallo derude… Skal vi bede sammen?

Ja, jeg mener det. Jesus sagde nemlig til disciplene, at “de skulle vente på det, som Faderen har lovet” (ApG 1,4) – og det var dåben med Helligånden, han talte om. Og hvad gjorde disciplene? De bad! Vers 14:

“De holdt alle i enighed fast ved bønnen.”

Jeg mener – bed selv og bed sammen med andre! Bed om at Gud må opfylde sine løfter – og bed, bare for at være sammen med Gud!

Vent ikke – og gør ingenting. Vent ikke – og gør alt muligt andet. Bed!

Jesus havde også fortalt dem, hvad der ville ske, når Helligånden fyldte dem: “I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende” (vers 8).

Jesus, lige nu beder vi til dig… Vi takker dig for det vidunderlige løfte, du har givet os… og vi er totalt afhængige af, at du fylder os med din Hellige Ånd. Uden dig er vi kraftesløse – og vores ord om dig vil ikke gøre nogen forskel for andre mennesker…

Jesus… lad din kraft være i os, omkring os, i det vi fortæller… lad vores ansigter stråle af dig og vores ord brænde af passion – med dig!

Lad mennesker se dig i vores historier… tænd længslen i dem efter dig, lad dem fornemme at du kan gøre forskel i deres liv…

Men Jesus – du må gøre det… hvis ikke du gør det her – så sker der: ingenting!

Og vi beder ikke, fordi vi selv har fundet på det. Du har sagt det, Gud! Du har lovet, at vi må vente på din Ånds fylde. Vente i bøn. Vi tror på dig, Gud! Og her kommer vi. Sammen. Alle os der er læser dette stykke i dag – vi beder sammen. Vi løfter vores tomme hænder mod dig – fyld os!

… og far… vi vil bede den samme bøn i morgen… I bøn vil vi vente… mens vi forventer, at du vil folde store ting ud for os: Dit stærke vidnesbyrd om dig selv – til menneskers frelse!

Tak… far!

Skriv et svar